Centrálny register spoločenských zvierat

https://www.crsz.sk/

na tejto stránke máte možnosť overiť si podľa čísla pasu alebo čipu, či je Vaše zviera (psy , mačky, fretky) zaregistrované a či sú dané údaje aktuálne a správne

zmeny údajov v CRSZ môže vykonávať len poverený veterinárny lekár