Spolupracujeme

msos

Občianske združenie Mačky SOS 

http://www.mackysos.sk/

Občianske združenie Mačacia labka/Mačkafé

http://www.mackafe.sk/  

Laboklin, s.r.o., Bratislava – laboratórium klinickej diagnostiky

http://www.laboklin.sk/

Štátny veterinárny a potravinový ústav, Bratislava

http://www.svuba.sk/

MVDr. Andrej Barta PhD.  veterinárna histopatológia

Alpha medical, a.s., Bratislava – Inštitút laboratórnej diagnostiky

http://www.alphamedical.sk/

Klinika Jaggy Brno – spoločnosť špecializovaných veterinárnych lekárov

http://www.jaggy.cz/

MVDr.Tibor Brauner – stomatologická ambulancia

špecializované stomatologické zákroky, stomatochirurgia, ortodoncia

http://www.brauner.sk/

MVDr. Lucia Panáková DipECVD – špecialista dermatológ

http://www.veterinarna-dermatologia.eu/

MVDr. Hana Žertová – etologická poradňa – poruchy správania psov a mačiek

http://www.hanazertova.cz/

Kynologický klub Canis Devínska Nová Ves – poradenstvo, kurzy základnej poslušnosti, skúška ovladateľnosti, dlhoročné skúsenosti s výcvikom – p. Tibor Štvrtecký

http://www.cvicak.sk/

Petheaven.sk ,Jablonové – krematórium pre zvieratá

http://www.petheaven.sk/

Gejza Bartalos – mobilná kremácia zvierat

https://www.bizref.sk/kremaciazvierat

Krematorium zvířat Brno

http://www.prevozovasluzba.cz/

Tierra Verde Slovakia

http://www.tierraverde.sk/